2024-07-20T00:00:00+02:00
Loading Dogodki

Biotehniški dnevi, ki jih organizira Tehniški muzej Slovenije v sodelovanju z Biotehniškim izobraževalnim centrom Ljubljana in Biotehniško fakulteto UL,  bodo potekali  12. 10. 2023, med 9.00 in 13.00 v Bistri pri Vrhniki.

Biotehniške dneve si lahko ogledate z nakupom muzejske vstopnice. Namenjeni so učencem 3. triade in dijakom. Prijave in več informacij: 01 750 66 72, programi@tms.si

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana je danes eden izmed desetih največjih šolskih centrov v Sloveniji. V okviru 9 srednješolskih in 2 višješolskih izobraževalnih programov omogočajo dijakom, študentom in odraslim udeležencem poleg splošnih pridobiti tudi strokovna znanja in kompetence s področij veterine, živilstva in prehrane, biotehnologije, naravovarstva ter gostinstva in turizma. Usposabljajo strokovne delavce v podjetjih ter prehranskih in gostinskih obratih. Organizirajo slaščičarske, pekovske, kuharske, veterinarske in računalniške tečaje ter kulinarične delavnice za otroke. Kakovost izobraževanja in delovanja je njihova najbolj temeljna usmeritev, zato dijakom, študentom in odraslim udeležencem izobraževanja nudijo najboljše pogoje za izobraževanje in doseganje kakovostnih učnih izidov. Plodno delujejo tudi na področju mednarodne mobilnosti.

Biotehniška fakulteta UL  je raziskovalno izobraževalna skupnost visokošolskih učiteljev, študentov, raziskovalcev in sodelavcev, ki skrbijo za visokošolsko strokovno in podiplomsko izobraževanje, znanstvenoraziskovalno, strokovno in svetovalno delo s področja ved o živi naravi (biologija, mikrobiologija) ter kmetijstva, gozdarstva in ribištva (gozdarstvo, zootehnika, agronomija) in z njimi povezanih proizvodnih tehnologij (lesarstvo, živilstvo, biotehnologija). Skupna podlaga vseh študijskih in znanstvenih disciplin na Biotehniški fakulteti so naravni viri (zemlja, prostor, rastlinstvo, živalstvo, voda) in trajnostno gospodarjenje z njimi

Prikazi BIC LJ:

 Od zrna do kruha

Na prikazu obiskovalcem  predstavimo  različna žita in mlevske izdelke ter njihov pomen v prehrani. Pojasnimo  razliko med krušnimi in nekrušnimi žiti. Razložimo  jim značilnosti bele, polbele, črne in polnozrnate pšenične moke. Predstavimo osnovne sestavine za testo. Naši dijaki peki so izdelajo pletene izdelke.  V pletenju izdelkov  se radi preizkusijo tudi  osnovnošolci in dijaki. Z navdušenjem  degustirajo naše črne pšenične štručke, koruzno pecivo in maščobno pecivo.

Senzorična delavnica

Na senzorični delavnici se obiskovalci poigrajo s svojimi čutili. Zaznavanjem okolja okoli sebe. Preizkušajo  različne okuse, ki jih zaznamo z čutnicami na jeziku, zaznavanjem oblik, ki jih čutimo z rokami in zaznavanjem vonja s pomočjo nosu.

Prikazi BF UL:

Kako vemo, da je sadje dobro? (Katedre za sadjarstvo, vinogradništvo in vrtnarstvo)

Predstavljene bodo meritve, ki določajo zrelost in kakovost sadja. Izvedli bomo degustacijo različnih sort jabolk in rezultate primerjali z izmerjenimi parametri, ki opisujejo njihovo kakovost: barvo, vsebnostjo sladkorjev, trdoto.

Kam kaže srce – fiziološke meritve v biologiji (Katedra za fiziologijo, antropologijo in etologijo)

Učenci bodo spoznali meritve električne in mehanske aktivnosti srca. Določili bodo frekvenco utripa in srčno os ter naredili optično meritev nasičenosti krvi s kisikom.

Foto: BIC Ljubljana,  A. K. Ziherl

Deli to zgodbo!