Loading Dogodki
Ta dogodek je potekel.

1. Biotehniški dnevi, ki jih organizira Tehniški muzej Slovenije v sodelovanju z Biotehniškim izobraževalnim centrom Ljubljana,  bodo potekali  od torka, 20. 10., do četrtka, 22. 10. 2020, med 9.00 in 13.00 v Bistri pri Vrhniki.

Biotehniške dneve si lahko ogledate z nakupom muzejske vstopnice. Namenjeni so učencem 3. triade in dijakom. Prijave in več informacij: 01 750 66 72, programi@tms.si

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana je danes eden izmed desetih največjih šolskih centrov v Sloveniji. V okviru 9 srednješolskih in 2 višješolskih izobraževalnih programov omogočajo dijakom, študentom in odraslim udeležencem poleg splošnih pridobiti tudi strokovna znanja in kompetence s področij veterine, živilstva in prehrane, biotehnologije, naravovarstva ter gostinstva in turizma. Usposabljajo strokovne delavce v podjetjih ter prehranskih in gostinskih obratih. Organizirajo slaščičarske, pekovske, kuharske, veterinarske in računalniške tečaje ter kulinarične delavnice za otroke. Kakovost izobraževanja in delovanja je njihova najbolj temeljna usmeritev, zato dijakom, študentom in odraslim udeležencem izobraževanja nudijo najboljše pogoje za izobraževanje in doseganje kakovostnih učnih izidov. Plodno delujejo tudi na področju mednarodne mobilnosti. Vzpostavili so karierni center, ki dijakom in študentom pomaga pri nadaljnjih korakih pri izobraževanju ali zaposlitvi. V svoji trgovini KRUHarije in CUKRnije okoliškim prebivalcem ponujajo slaščičarske in pekovske izdelke, ki jih pripravijo v lastni pekarni in slaščičarni, od leta 2014 pa upravljamo tudi čajnico Primula, ki se skriva v Botaničnem vrtu. Na BIC Ljubljana od leta 2015 deluje prva Šolska veterinarska ambulanta v Sloveniji. Od novembra leta 2015 so del prodajno-izobraževalnega lokala na ljubljanski tržnici, Učilne okusov, ki ponuja lokalne pridelke in jedi, značilne za posamezne regije slovenskega podeželja. Oktobra 2015 so odprli Center kulinarike in turizma KULT316, ki predstavlja edinstven in reprezentativen primer sodobnih izobraževalnih praks na področjih gostinstva, turizma, živilstva in prehrane. Novi prostori študentom in dijakom omogočajo pridobivanje praktičnih izkušenj v realnih učnih okoljih, saj so odprti tudi za širšo javnost. Od leta 2016 deluje tudi prva šolska mikropivovarna v Sloveniji, od leta 2017 pa tudi prva šolska turistična agencija KULT316.

DELAVNICE IN PRIKAZI

PODROČJE

Od zrna do kruha pekarstvo
Kozarčne sladice, oblikovanje s sladkornimi in čokoladnimi masami slaščičarstvo
Vzorčenje in determinacija ter pomen bentoških nevretenčarjev in planktona naravovarstvo
Izdelovanje lesenih svinčnikov in svečnikov naravovarstvo
Kaj počnejo vivaristi? Spoznajte eksotične živali. veterina
Modri pes – kako naj se obnašamo ob srečanju s psom? veterina
Pasti uživanja energijskih pijač – program za zdravo prehranjevalno kulturo živilstvo in prehrana
Mikroorganizmi v živilstvu in virtualna pot do poklica v živilstvu živilstvo
Kulinarična dediščina gostinstvo in turizem

Foto: BIC Ljubljana