Loading Dogodki
Ta dogodek je potekel.

26. november 2019 in 27. november 2019, od 09:00 do 13:00.

Vabimo vas v  Muzej pošte in telekomunikacij v Polhov Gradec na 5. Dneva grafike, ki ju pripravljamo v sodelovanju z Naravoslovnotehniško fakulteto UL – Katedro za informacijsko in grafično tehnologijo. Potekala bosta v torek, 26. 11., in v sredo, 27. 11., od 9.00 do 13.00. Obvezne predhodne prijave na 01 364 00 83 ali muzejpt@tms.si.

Tisk, tiskarstvo in tipografija, vse to je bilo nekoč — čeprav se zdi, še ne tako davno — opredeljeno s pojmom “črna umetnost“. Le peščica stavcev tipografov je poznala skrivnosti, kako črko v besedo postaviti tako, da postane živa in privlačna za bralca. Grafični inženirji pa so poskrbeli za reprodukcijo besede v tisku na papirju. Cvetela je grafična industrija.

Ah, danes je seveda vse drugače. Mar res? Danes je, v primerjavi s časom “črne umetnosti“, drugače le to, da nas obdaja veliko več besed in podob. Prav vsepovsod jih najdemo, na svetu so redki predmeti naše sodobnosti, ki ne bi bili opremljeni vsaj z eno besedo. Bistvo privlačne in kakovostno reproducirane besede ali podobe pa se ni spremenilo. Cveti industrija medijev.

Lahko bi celo rekli, da je “črna umetnost“ postala “barvita umetnost“, saj je prodrla prav v vse medije in pojem sodobne grafične industrije je razširjen preko vseh spodaj naštetih dejavnosti, ki jih raziskujemo in prakticiramo na naši katedri. Z veseljem vam bomo sodelavci Katedre za informacijsko in grafično tehnologijo odkrili skrivnosti, kako lahko črke, besede in podobe zaživijo z znanjem, ki ga imamo, in z napravami, ki jih vešče upravljamo.

Obvezne predhodne prijave na 01 364 00 83 ali muzejpt@tms.si.  Prireditev si lahko ogledate z nakupom muzejske vstopnice.
Dneva grafike 2019 – opis delavnic:

Kreativni tisk (funkcionalni tisk)
Z uporabo drugačnih, t. i. funkcionalnih tiskarskih barv dodamo izdelku interaktivnost. Na delavnici bomo predstavili uporabnost termokromnih, prevodnih in magnetnih barv. Izdelali bomo nalepke in broške s termokromnimi barvami, ki ob segrevanju spremenijo sporočilnost izdelka. Z uporabo prevodnih barv lahko natisnemo zvočnik na papirju ali pa kar avtomobil, ki se mu ob pritisku na stikalo prižgejo luči. Malo se bomo poigrali še z magnetnimi barvami, s pomočjo katerih boste udeleženci predstavitve na izdelani magnetni plošči, ki je hkrati postala kar igralna površina, odigrali priljubljeno družabno igro. Spoznali bomo, da lahko z napihljivimi (ekspandirajočimi) barvami dosežemo tipno prepoznavne površine, ki od dodatku dišečih mikrokapsul omogočijo lažjo prepoznavo upodobljene oblike. S tem naredimo odtise ne le privlačnejše in veččutno zaznavne temveč tudi prilagojene za prepoznavo tistim, ki jim vidna zaznava ni omogočena.

3D skeniranje in tisk
3D skeniranje oziroma 3D digitalizacija objekta je ena izmed najsodobnejših tehnologij, ki omogoča prenos fizične oblike v virtualen zapis. Z razvojem laserske tehnologije, tehnologije hitrih kamer (s svetlobnimi CCD tipali) in hitre ter zmogljive računalniške opreme so se razvili sistemi hitrega 3D zajemanja oblik predmetov, izdelkov, skulptur, ljudi in ostalih 3D oblik. Zajem oz. zapis 3D oblike ni več le enobarven (monokromatski), temveč je v nekaterih primerih danes lahko tudi že večbarven.
Na delavnici bomo predstavili tehnologijo 3D skeniranja in 3D tiska. Skeniranje bo izvedeno z ročnim skenerjem neposredno na obiskovalcih, s 3D tiskalnikom, ki deluje na principu modeliranja s spajanjem slojev, pa bomo v živo demonstrirali proces tiskanja predmetov.
3D računalniška grafika in interaktivnost
3D modeliranje se v 3D digitalni grafiki obravnava kot proces matematične upodobitve tridimenzionalne površine objekta s pomočjo posebne (specializirane) programske opreme. 3D model lahko s procesom, imenovanim 3D upodabljanje, predstavimo kot dvodimenzionalno sliko ali uporabimo v računalniški 3D simulaciji. 3D animiranje so tehnike, s katerimi v tridimenzionalnem prostoru določamo spremembe oblike, barve, teksture, reliefa, mesta nahajanja objekta, hitrosti. Tako v vizualnih medijih ustvarjamo zanimive zgodbe.
Na Dnevih grafike bo predstavitev namenjena pregledu področij uporabe 3D računalniške grafike v interaktivnem mediju. Na praktičnih primerih 3D animacij tiskarskih postopkov sitotiska, tampotiska, ofsetnega in 3D tiska bomo spoznali, kako je lahko tehnični postopek tiskanja predstavljen tudi interaktivno.

3D-tisk v stop-motion animaciji
V svojem delu je diplomant Jan Šuc opisal postopek izdelave lutke z menjajočimi-se obrazi za uporabo pri stop-motion animaciji. Osredotočil se je na izdelavo in animacijo 3D modela v računalniškem programu; na izvoz, tisk in naknadno obdelavo modelov; ter na barvanje modelov in izdelavo funkcionalne lutke. Najprej je bil izdelan načrt lutke, po katerem je bil v programu Blender s pomočjo referenčnih slik izdelan 3D model človeške glave. Tako izdelan model je bil nato razrezan na več delov, in sicer z namenom, da ima končna lutka gibljivo glavo in menjajoče-se obraze. Ko je bil model lutke končan, se je animiral obraz s pomočjo ključnih sličic. Izdelala se je ključna sličica za nasmeh ter animacijo obraza iz resnega v nasmejanega, s 16-imi sličicami. Model obraza z vsake posamezne sličice se je izvozil kot .stl datoteka. Poleg tega sta se izvozila tudi modela glave in ramen. Izvožene datoteke se je nato pripravilo za tisk na SLA tiskalniku Form 2. Po tisku je sledila naknadna obdelava modelov, tj. glajenje površine, barvanje ter vključitev magnetov. Opisan proces je bil uspešno izveden s končnim rezultatom – funkcionalno lutko za stop-motion animacijo.

Modeliranje, priprava in 3D-tisk igralnega lika
Vse se je začelo z risanjem koncepta, inspiracija zanj pa so bili japonski stili animejev in video igra Overwatch. Na osnovi skic se je oblikoval dokončni model z uporabo odprtokodnega programa za 3D modeliranje, Blender. V programih tiskalnikov je bil lik ponovno pregledan, popravljen in na koncu natisnjen na dveh tiskalnikih, tj. Wanhao Duplicator i3 Plus, ki deluje na osnovi tehnologij ekstrudiranja materiala oziroma termoplastov, ter s tiskalnikom Form 2, ki deluje na tehnologiji stereolitografije.
Po končanem tisku so bile na igralnih likih najprej odstranjene podporne strukture, nato pa je bila izvedena analiza tiska, ki je vključevala časovno primerjavo tiska, kakovost izdelanih oziroma tiskanih detajlov in površine ter analizo nekaterih težav, do katerih je prišlo pri tisku. V sklopu diplomskega dela in njegovih raziskav je bilo ugotovljeno, da je za tisk modelov z veliko detajli primernejša stereolitografija, ki je tudi dražja, kot pa tehnologija ekstrudiranja termoplastov, ki je cenejša in primernejša za enostavnejše modele.

Priprava knjige – izdelava ilustracij, prelom in grafična priprava
Namen ilustracije je prispevati k lažjemu dojemanju vsebine in ji dati globljo izpovednost. Slikanica sledi razvojnim obdobjem otrok v širokem razponu od predbralnega in zgodnjega šolskega obdobja. Prizadeva si upoštevati starost uporabnika in se mu prilagajati z več starostnimi stopnjami glede na likovno in besedno umetnost. Ilustrirana knjiga je namenjena osnovnošolcem. V njej mora prevladovati besedilo, dopolnjeno z ilustracijami, oboje pa jih želi vključiti v zahtevnejši zunanji in notranji svet. Namen diplomskega dela je bil pripraviti in upodobiti primerne ilustracije za ilustrirano knjigo »Alfa« avtorice Vlaste Grintov in za vsebino knjige, vključno z ilustracijami, izdelati celostno grafično podobo ter pri tem upoštevati vse zakonitosti ustrezne grafične priprave, ki bi omogočile kakovosten tisk ilustrirane knjige »Alfa«.

Dotakni se!
Na svetu je malo muzejev, ki so v celoti prilagojeni slepim in slabovidnim. Eden redkih, s katerim se lahko ponašamo tudi Slovenci, je Muzej pošte in telekomunikacij. Z znanjem strokovnjakov Katedre za informacijsko in grafično tehnologijo in uporabo različnih tehnik tiska smo celoten muzej prilagodili tako, da slepi in slabovidni lahko občutijo (tipajo, vonjajo in poslušajo) zgodovino pošte in telekomunikacij prav tako kot vsi ostali videči. Kako izgleda takšna pot, kakšne tehnike tiska smo uporabili in na kaj vse smo morali pri tem paziti, vam opišemo na poti Dotakni se! na Dnevih grafike 2019.

Interaktivni mediji in izobraževalne aplikacije
Na Dnevih grafike predstavljamo tudi področja uporabe 3D računalniške grafike v interaktivnem mediju ter kako se lahko učimo o tiskarskih postopkih iz interaktivnega učnega gradiva in atraktivnih 3D animacij ter didaktično aplikacijo kamninskega ključa KamenCheck (http://kamencheck.digied.si/), s katero lahko po principu določevalnega ključa z opazovanjem in preprostimi poskusi določamo tipične slovenske kamnine in se jo lahko vključuje v poučevanje geoloških vsebin v okviru formalnega izobraževanja.

Hologrami
Zgodovino lahko predstavljamo na različne način in pri tem smo lahko zelo ustvarjalni. Tudi mi smo bili, zato smo se odločili, da pomembnejše mejnike v zgodovini pošte predstavimo kar s hologrami. Hologramske animacije smo najprej zasnovali, jih oblikovali, izdelali in opremili z avdio efekti, nakar smo jih povezali v hologramski film. Dodatno smo izdelali tudi hologramske prizme v ustreznih velikostih za mobilne naprave in tablice. Z uporabo mobilnega telefona/tablice in hologramske prizme je naša zgodovina pošte oživela.

Zgodbe Montanistike v virtualni resničnosti
VR-rešitev je bila narejena za naglavna očala Oculus GO. Z interaktivnim pristopom ima uporabnik vpogled v skrivnosti stavbe Montanistika, zgradbe z izjemno dragoceno naravno dediščino slovenskih tipičnih kamnin. 360 predstavitev prostorov vsebuje podatke o geoloških značilnostih kamnov, njihovem videzu in pomenu. VR-rešitev je bila zasnovana in implementirana z uporabniško usmerjenimi metodologijami oblikovanja ter obiskovalcem ponuja 360-stopinjsko izkušnjo, virtualne in interaktivne sprehode po zgradbi ter spoznavanje kamnin s predstavitvenimi ploščami o značilnostih kamnin. Poleg tega izkušnja omogoča potop v zgodbe o Montanistikinih kamnih in privlačen vpogled v svet slovenske naravne dediščine.
Kam je izginil postiljonov poštni rog?
Grafični tehnologi in oblikovalci imajo velike možnosti sodelovanja z muzeji. Tudi na naši katedri sodelujemo s slednjimi, jim pomagamo z novimi idejami, katere tudi uresničimo. V Muzeju pošte in telekomunikacij smo v sklopu projekta Kam je izginil postiljonov poštni rog? izdelali mobilno aplikacijo, s pomočjo katere obiskovalci zgodovino pošte in telekomunikacij spoznavajo na zanimiv in zabaven način v vlogi postiljona. Aplikacija je opremljena z različnimi izzivi, med katerimi so uporabljeni tudi VR, hologrami itd. Poleg aplikacije smo ustvarili logotip, naslovne table in table z napisi (celo v rimah). Da bi bil obisk še bolj zanimiv, so v muzeju na podlagi idejne zasnove opremili sobo pod obok, za katero smo izdelali družabne igre na temo pošte ter delavnice.

Predstavitev projekta – Kaj vidimo z očmi, kaj “vidimo” s prsti?
Konservatorji in restavratorji se velikokrat srečujejo z umetninami, ki jih je zaradi slabih okoljskih pogojev treba premestiti v primernejše prostore, na njihovo mesto pa lahko namestijo kopije izdelane v ta namen. V okviru študentskega inovativnega projekta za družbeno korist (ŠIPK), smo v sodelovanju z Akademijo za likovno umetnost in oblikovanje, ALUO ter Oddelkom za konserviranje-restavriranje Moderne galerije (MG+MSUM) in ekipo študentov iz Naravoslovnotehniške fakultete, NTF sodelovali pri izdelavi kopije originalov s 3D tehnologijami. Originali so bila umetniška dela z bogato teksturo. Prav bogata tekstura je tista, ki jo je pri kopiranju zelo težko popolnoma ponoviti. Tako se v svetu že nekaj časa v ta namen poslužujejo 3D tehnologij (3D zajema oziroma skeniranja ali 3D virtualnega kiparjenja in 3D tiska), ki omogočajo na prvi pogled zelo verodostojno kopiranje reliefnih slik na platnu. Na razstavi bodo predstavljene ročne kopije in kopije izdelane z delokrogom uporabe 3D tehnologij.

Dneve grafike spremljata tudi dve manjši razstavi.
Razstava: Cankar ne jezi se je razstava družabnih namiznih iger, s katerimi smo se poklonili Ivanu in Izidorju Cankarju. Igre so zasnovali študenti v študijskem letu 2017/18 pri predmetih Inovacijski management, Embalaža 2, Načrtovanje pisav in Trženjsko upravljanje podjetij. Namizne igre so namenjene vsem starostnim skupinam, ki ob igranju spoznavajo ali pa le obnavljajo znanje o življenju in delu Ivana in Izidorja Cankarja. Igre smo zasnovali od začetnih idej do končnih izdelkov, katere predstavljamo na “potujoči” razstavi v in izven Slovenije. In ob vsaki postavitvi se seveda tudi veselo igramo. Le kako se ne bi, saj so igre pod imeni Cankarijada, Hitri molji, Družabni Ivan, Dirka Cankarjev itd, zelo zabavne.

Razstava: Reproduciranje glinenih prototipov arhitekta Jožeta Plečnika
Na razstavi bodo predstavljeni reproducirani stebrički, ki so nastali na   osnovi originalnih glinenih prototipov Jožeta Plečnika in niso nikoli bili dostopni javnosti. Stebrički so bili izdelani fizično in digitalno. Fizične reprodukcije so bile izdelane s pomočjo 3D skeniranja in nato natisnjene z dvema tehnologijama 3D tiska, in sicer s tehnologijo ekstrudiranja termoplastov oziroma modeliranja s spajanjem slojev, FDM, in s tehnologijo stereolitografije, SLA. Digitalne reprodukcije so bile narejene v programih za računalniško grafiko, kjer so se nekateri študentje poigrali s pomenom stebričkov ter jim dodelili nove zabavne funkcije.

Dogodek bo sneman in fotografiran.

 

Skupine si lahko ogledajo demonstracije po predhodni prijavi izven napovedanega urnika.

Dneva grafike sta namenjena učencem 3. triade OŠ in dijakom.

Prireditev si lahko ogledate z nakupom muzejske vstopnice.

Obvezne predhodne prijave.

Prijavite se lahko preko:

  • telefona:  01/364 00 83
  • mobilnega telefona: 031/816 580
  • elektronske pošte: muzejpt@tms.si