2024-07-20T00:00:00+02:00
Loading Dogodki

Dnevi lesarstva in gozdarstva, ki jih letos prvič organizira Tehniški muzej Slovenije v sodelovanju z Oddelkom za lesarstvo in Oddelkom za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete UL, bodo potekali od torka 21. 11. 2022 do petka, 24. 11. 2023 v Bistri pri Vrhniki.

Dneve si lahko ogledate z nakupom muzejske vstopnice in predhodno rezervacijo. Namenjeni so dijakom. Prijave in več informacij: 01 750 66 72, programi@tms.si

Torek, 21. 11. 2023 Sreda, 22. 11. 2023 Četrtek, 23. 11., 2023 Petek, 24. 11. 2023
Osnovna zgradba, izgled in lastnosti domačih in tujih lesnih vrst Osnovna zgradba, izgled in lastnosti domačih in tujih lesnih vrst Osnovna zgradba, izgled in lastnosti domačih in tujih lesnih vrst Osnovna zgradba, izgled in lastnosti domačih in tujih lesnih vrst
Resonančni les Resonančni les Resonančni les Resonančni les
Merjenje upogibne trdnosti in togosti lesa ter lesnih kompozitov Merjenje upogibne trdnosti in togosti lesa ter lesnih kompozitov Merjenje upogibne trdnosti in togosti lesa ter lesnih kompozitov Merjenje upogibne trdnosti in togosti lesa ter lesnih kompozitov
Od ideje do preprostega lesenega izdelka v petih minutah Od ideje do preprostega lesenega izdelka v petih minutah Od ideje do preprostega lesenega izdelka v petih minutah Od ideje do preprostega lesenega izdelka v petih minutah
3D tisk in les 3D tisk in les 3D tisk in les 3D tisk in les
Je to smreka ali jelka? Je to smreka ali jelka? Je to smreka ali jelka? Je to smreka ali jelka?
Meritve gozda včeraj, danes in jutri Meritve gozda včeraj, danes in jutri Meritve gozda včeraj, danes in jutri Meritve gozda včeraj, danes in jutri
Gozdne živali – od rilčkarja do risa Gozdne živali – od rilčkarja do risa Gozdne živali – od rilčkarja do risa Gozdne živali – od rilčkarja do risa
Kako les pride iz gozda do mizarja? Kako les pride iz gozda do mizarja? Kako les pride iz gozda do mizarja? Kako les pride iz gozda do mizarja?

 OPISI PRIKAZOV:

 • Osnovna zgradba, izgled in lastnosti domačih in tujih lesnih vrst (Oddelek za lesarstvo)
  Udeležencem prestavimo izgled in teksture lesa. Na poljuden način preko mikroskopa predstavimo osnovno celično zgradbo, njegove osnovne lastnosti in uporabo določene lesne vrste. Drug del prikaza se izvede s potapljanjem kosov lesa v vodo, kjer lahko na preprost način prikažemo različne gostote različnih lesnih vrst. Gostota ima velik vpliv na mehanske lastnosti lesa, kot so npr. upogibna in tlačna trdnost ter trdota lesa, zato v nadaljevanju izvedemo test trdote. S pomočjo kovinske kroglice in velikosti premera vdolbine, ki jo kroglica naredi v lesu, prikažemo, kateri dejavniki vplivajo na trdoto lesa in katere lesne vrste imajo višjo oziroma nižjo trdoto.

BF UL ODDELEK ZA LESARSTVO PRIKAZ 1

 • Resonančni les (Oddelek za lesarstvo)
  Resonančni les uporabljamo za izdelavo številnih lesenih glasbil ali njihovih delov. Krasi ga optimalna struktura, gostota, potek in orientacija vlaken ter homogenost, in nenazadnje odlične akustične lastnosti. Na delavnici bomo predstavili značilnosti resonančnega oz. »glasbenega« lesa. Z merilno opremo bomo izmerili pomembne fizikalne veličine (lastno frekvenco, hitrost in dušenje zvoka) ter določili njegovo akustičnost.
 •  Merjenje upogibne trdnosti in togosti lesa ter lesnih kompozitov (Oddelek za lesarstvo)
  Spoznali bomo pojma trdnost in togost lesa, dve pomembnejši lastnosti konstrukcijskih materialov. Na podlagi praktičnega prikaza upogibnega preskusa bomo ugotovili, da ima les zelo visoko nosilnost. Videli bomo tudi, da je les izrazito ortotropen material in da se njegove lastnosti v različnih smereh močno razlikujejo. Poiskali bomo način, kako lahko to »pomanjkljivost« lesa popravimo in hkrati spoznali še pojem vezan les in lesni kompoziti. Udeleženci bodo lahko v nadaljevanju še praktično preverili upogibne lastnosti vezanega lesa.
 • Od ideje do preprostega lesenega izdelka v petih minutah (Oddelek za lesarstvo)
  V današnjem dinamičnem času je zelo pomemben čas, ki je potreben za izvedbo ideje. Ko dobimo idejo za izdelek, običajno narišemo načrt, nato pa sledi ročna izdelava. Čas od ideje do izdelka se tako lahko meri v dnevih ali celo tednih. Predstavili bomo računalniško podprto tehnologijo, ki omogoča realizacijo ideje v izjemno kratkem času. Obiskovalci bodo poznali računalniško načrtovanje izdelka s CAD programom, ki ga kasneje s pomočjo CAM programa pretvorimo v jezik, razumljiv obdelovalnemu stroju. Pod vodstvom bodo udeleženci lahko tudi zasnovali in izdelali enostaven lesen izdelek.BF UL LESARSTVO PRIKAZ OD LESA DO IZDELKA
 • 3D tisk in les (Oddelek za lesarstvo)
  Pri predelavi lesa nastane precej lesnih ostankov, ki jih lahko porabimo za kurjavo, izdelavo ivernih in vlaknenih plošč ali pa jih skupaj z vezivi in polimeri uporabimo kot material za 3d tisk. 3D tisk z lesno-plastični kompoziti omogoča izdelavo poljubnih oblik, ki jih z drugimi tehnikami obdelovanja skoraj ni mogoče izdelati. Dimenzijske spremembe lesa ob spreminjanju klime okolice pa je mogoče koristno uporabiti kot aktivno komponento pri 4D tisku in izdelati 3D natisnjene elemente, ki ob spremembi vlage spreminjajo obliko
 • Je to smreka ali jelka? (Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire)                                                                                                                                                                                                                                                                                        V Sloveniji živi 72 avtohtonih drevesnih vrst, ki se razlikujejo po ekologiji, življenjskem okolju in fizioloških lastnostih. Najpogostejše vrste v gozdu so bukev, smreka in jelka. Kljub izredni podobnosti smreke in jelke ju z nekaj znanja in izkušenj       lahko ločimo že na daleč.  Udeleženci bodo spoznali po katerih lastnostih dreves lahko razlikujemo različne vrste in se preizkusili v prepoznavanju drevesnih vrst glede na lubje, plodove, liste in les.

BF UL Gozdrastvo 1 prikaz

Meritve gozda včeraj, danes in jutri (Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire)

Ko večina ljudi stopi v gozd, uživa v miru, svežem zraku, opazuje drevesa in občasno nabira gobe in kostanj. Ko gozdarji stopimo v gozd, pa se nam poraja nešteto vprašanj; katere vrste rastejo v tem gozdu, kako visoka je tista smreka, ali so vse  bukve, ki jih vidimo enako stare, koliko miz bi lahko naredili iz tistega debelega javorja … Vse to lahko gozdarji izmerimo s pomočjo posebnih pripomočkov. Udeleženci bodo spoznali, kaj, kako in zakaj gozdarji merimo gozdove, kako smo to počeli v        preteklosti, kako to počnemo danes in ugotavljali, kako bi lahko to počeli čez 10 ali 100 let.

UL BF Gozdrastvo meritve gozda

 • Gozdne živali – od rilčkarja do risa (Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire)

Poleg dreves, ki so ključen in najbolj opazen del gozda, v njem živi na milijone ostalih organizmov. V gozdnih tleh poleg gliv živijo deževniki, žuželke, v tla si rove skopljejo miši in lisice. V gozdu pogosto opazimo srnjad in jelenjad, ki se hrani z mladimi drevesci. Prisotne so tudi velike zveri ris, volk in medved. V samih drevesih živijo ptiči, veverice in podlubniki, ki se prehranjujejo z živimi deli drevesa in povzročajo njihovo odmiranje. Udeleženci bodo spoznali, katere so najpomembnejše živalske vrste v gozdu, kakšna je njihova ekologija, kako ocenjujemo njihovo številčnost in kakšen je njihov vpliv na gozd.

BF UL Gozdarstvo gozdne živali

 • Kako les pride iz gozda do mizarja? (Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire)

Gozd pa ni le življenjski prostor za mnoga živa bitja, je tudi pomemben vir lesa za kurjavo, izdelavo pohištva in gradbenega lesa. Da drevo pride do mizarja ga moramo najprej posekati in spraviti iz gozda. Za kaj bomo lahko drevo uporabili je odvisno od drevesne vrste, velikosti in kakovosti hloda. Udeleženci bodo spoznali, načine poseka in spravila lesa, za kaj se uporablja les različnih drevesnih vrst, kako ocenjujemo kakovost hloda in katere so glavne napake na hlodovini in. Z VR (virtualna resničnost) očali bodo lahko sami ocenili kakovost hloda in se odločili, za kaj bi ga bilo najbolje uporabiti.

BF UL Gozdarstvo Kako pride les

 

Deli to zgodbo!