Loading Dogodki
Ta dogodek je potekel.

Meroslovje je veda, s katero se dnevno srečujejo vsi šolarji, od prvega razreda in vse do mladih raziskovalcev na podiplomskih študijskih programih. V okviru programa, ki ga letos Urad RS za meroslovje organizira skupaj s spodaj predstavljenimi podjetji, se bodo učenci sprehajali med različnimi meroslovnimi kotički, ki bodo posvečeni različnim področjem merjenj, na vsakem pa bo predstavljena različna merilna oprema, kot tudi možnost merjenja z njo.

Dnevi meroslovja bodo potekali od torka, 13. 4., do petka, 16. 4. 2021, med 9.00 in 13.00.

Za ogled so obvezne predhodne prijave preko telefona 01/750 66 72 ali elektronske pošte programi@tms.si. Skupine si lahko ogledate prireditev ob predhodni prijavi izven napovedanega urnika.

Program Dnevi meroslovja 2020 – Dnevi meroslovja so bili zaradi ukrepov širjenja epidemije odpovedani

Vsak dan se bodo predstavljale različne organizacije. Program po dnevih:
31. 3. 2020: Urad RS za meroslovje (plemenite kovine, masa, zakonska merila in etilometri), Petrol d.d., Jordan d.o.o.
1. 4. 2020: Urad RS za meroslovje (plemenite kovine, masa), Petrol d.d., Apollonia d.o.o., Nacionalni inštitut za biologijo, Jordan d.o.o., Alba d.o.o.
2. 4. 2020: Urad RS za meroslovje (plemenite kovine, masa, zakonska merila), Apollonia d.o.o., Nacionalni inštitut za biologijo, Jordan d.o.o., LOTRIČ Meroslovje d.o.o.
3. 4. 2020: Urad RS za meroslovje (plemenite kovine, masa, zakonska merila in etilometri), Apollonia d.o.o., Jordan d.o.o., LOTRIČ Meroslovje d.o.o.

V okviru predstavitev, ki jih je pripravil Urad RS za meroslovje, se bodo učenci seznanili s pojmom plemenitih kovin ter sami izvedli enostaven poskus preverjanja plemenitosti kovin. Spoznali bodo enoto kilogram in izvedli različna merjenja mase. Srečali se bodo z zakonskimi merili, overitvenimi oznakami ter določili gostoto izdelku z različnimi metodami in napravami (piknometer, elektronski denzimeter …).
Strokovnjaki podjetja Jordan d.o.o. bodo učencem predstavili življenjski cikel vodomera z vrstami overitev in kako pomembno je, da so merila v času veljavnosti overitve točna. V meroslovnem kotičku Nacionalnega inštituta za biologijo bodo spoznali, kako pravilno izmeriti količino DNA, nosilke dednih informacij v celici, in zakaj je to pomembno. Skupaj s strokovnjaki podjetja Apollonia d.o.o. bodo pogledali, kakšen je krvni tlak v človeškem telesu, kako ga pravilno merimo ter kaj nanj vpliva. Merili bodo tudi količino kisika v krvi in srčni utrip v različnih situacijah.
V meroslovnem kotičku podjetja LOTRIČ Meroslovje d.o.o. bodo učenci s pomočjo zanimive aplikacije preverili, koliko tehtajo na različnih planetih v vesolju. V Petrolovem meroslovnem kotičku se bodo seznanili z delom kontrolnega in imenovanega organa za merilnike tlaka v pnevmatikah. Spoznali bodo merilnike tlaka in praktično preskusili delovanje merilnih inštrumenov. Strokovnjaki podjetja Alba d.o.o. pa bodo učencem predstavili občutljivost laboratorijskih tehtnic, spremembe gostote tekočin zaradi spremembe njihove temperature, temperaturo v različnih točkah prostora in merjenje magnetnih lastnosti predmetov.

Dneve meroslovja si lahko ogledate z nakupom muzejske vstopnice. Obvezne predhodne prijave: 01 750 66 72 ali programi@tms.si

Ciljna skupina: od 5. razreda osnovne šole do 1. letnika srednje šole.

Urad RS za meroslovje je organ v sestavi Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter je odgovoren za vzpostavitev in vodenje nacionalnega meroslovnega sistema s čimer zagotavlja mednarodno primerljivost in prepoznavnost, varovanje zdravja, okolja, splošno tehnično varnost in varstvo potrošnikov ter slovenskemu gospodarstvu omogoča dosegati globalno konkurenčnost.
Nacionalni inštitut za biologijo je največji neodvisni javni raziskovalni inštitut za naravoslovne vede v Sloveniji. Osnovna dejavnost inštituta so temeljne, razvojne in aplikativne raziskave na področju okoljske problematike, kmetijstva in prehrane ter zdravja. Inštitut je nosilec nacionalnega etalona za področje množina snovi/bioanalize nukleinskih kislin.
Podjetje Apollonia d.o.o. je že skoraj 30 let prisotno v slovenskem zdravstvu, kjer s svojim znanjem in navdušenjem nad sodobno znanostjo združujejo tehniko, medicino in vrednoto življenja
V podjetju LOTRIČ Meroslovje d.o.o. že skoraj 30 let opravljajo kalibracije in preskušanja, razvijajo vrhunske in tehnološko dovršene ter za uporabo enostavne meroslovne izdelke in rešitve. Prenašajo znanje, zastopajo najboljše domače in tuje proizvajalce merilne, farmacevtske in laboratorijske tehnike ter skrbijo za razvoj in napredek področja meroslovja.
Podjetje Jordan d.o.o. je prvo pričelo s servisiranjem in kalibriranjem vodomerov. Danes so največji zasebni laboratorij, ki se nenehno razvija in sledi vsem najnovejšim smernicam ter zahtevam na področju tehnološkega razvoja in meteorološke zakonodaje.
Osrednjo poslovno dejavnost največje slovenske energetske družbe in ene največjih slovenskih trgovskih družb, Petrol d.d., predstavlja trgovanje z naftnimi derivati, plinom in ostalimi energenti.
Družinsko podjetje Alba d.o.o. je prepoznavno kot eno vodilnih proizvodnih podjetij na področju zagotavljanja celostnih rešitev in najsodobnejših tehtalnih sistemov. Kot akreditiran laboratorij za maso, volumen, pretoke, pritisk in temperaturo izvaja tudi akreditirane umeritve merilnih instrumentov in overitve meril.

Predstavitveni letak (prenesi letak)

Letak Dnevi meroslovja 2020