Loading Dogodki

10. april 2018 ob 09:00, 11. april 2018 ob 09:00, 12. april 2018 ob 09:00, 13. april 2018 ob 09:00, 15. april 2018 ob 11:00

Za ogled so obvezne predhodne prijave preko telefona 01/750 66 72 ali elektronske pošte programi@tms.si. Skupine si lahko ogledate prireditev ob predhodni prijavi izven napovedanega urnika.

Meroslovje je veda, s katero se dnevno srečujejo vsi šolarji, od prvega razreda in vse do mladih raziskovalcev na podiplomskih študijskih programih. V okviru programa, ki ga letos Urad RS za meroslovje organizira skupaj s spodaj predstavljenimi podjetji, se bodo učenci sprehajali med različnimi meroslovnimi kotički, ki bodo posvečeni različnim področjem merjenj, na vsakem pa bo predstavljena različna merilna oprema, kot tudi možnost merjenja z njo.

S prikazi se bodo predstavila naslednje podjetja in ustanove: Petrol, Zavod za gradbeništvo Slovenije, LOTRIČ Meroslovje d.o.o., Apollonia d.o.o., podjetje Jordan.

 

Urad RS za meroslovje je organ v sestavi Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter je odgovoren za vzpostavitev in vodenje nacionalnega meroslovnega sistema, s čimer zagotavlja mednarodno primerljivost in prepoznavnost, varovanje zdravja, okolja, splošno tehnično varnost in varstvo potrošnikov ter slovenskemu gospodarstvu omogoča dosegati globalno konkurenčnost.
V okviru 6. dnevov meroslovja se bodo obiskovalci preko slikovitih predavanj spoznali z zgodovino merjenja in merskimi enotami.
Petrol je največja slovenska energetska družba in ena največjih slovenskih trgovskih družb. Osrednjo poslovno dejavnost družbe predstavlja trgovanje z naftnimi derivati, s plinom in z ostalimi energenti.
Na dnevih meroslovja boste spoznali njihovo delo kot kontrolni in imenovani organ za merilnike tlaka v pnevmatikah. Seznanili se boste z merilniki tlaka in praktičnim preizkusom delovanja merilnih instrumentov.
 
Zavod za gradbeništvo Slovenije, Laboratorij za metrologijo, vzdržuje referenčne etalone za silo, moment sile in trdoto ter izvaja meritve – kalibracije in overitve meril ter preizkusnih strojev.
Obiskovalcem bodo predstavili, kako overitvene naprave z valji, za merjenje zaviralne sile motornih vozil, na enotah za izvajanje tehničnih pregledov prispevajo k zagotavljanju varnosti v cestnem prometu. Shematsko bo prikazano, kako se zagotavlja sledljivost meritev in etalon sile, ki nastopa v verigi sledljivosti.
 
Podjetje Lotrič meroslovje že skoraj tri desetletja opravlja kalibracije in preizkušanja, razvija vrhunske in tehnološko dovršene, a za uporabo enostavne meroslovne izdelke in rešitve. Prenaša znanje, zastopa domače in tuje proizvajalce merilne, farmacevtske in laboratorijske tehnike ter skrbi za razvoj in napredek področja meroslovja. Obiskovalci bodo s pomočjo zanimive aplikacije lahko preverili, koliko tehtajo na različnih planetih našega osončja.
 
Podjetje Apollonia d.o.o. je že dvajset let prisotno v slovenskem zdravstvu, kjer s svojim znanjem in navdušenjem nad sodobno znanostjo združuje tehniko, medicino in vrednoto življenja.
Na predstavitvenem prostoru bodo skupaj z obiskovalci preverili, kakšen je krvni tlak v človeškem telesu in kako ga pravilno merimo ter kaj nanj vpliva. V ta namen bodo predstavili živosrebrov merilnik krvnega tlaka ter elektronski in aneroidni merilnik, ki jih boste nato lahko uporabili tudi vi.
Podjetje Jordan je leta 1988 zaoralo ledino na področju meroslovja. Kot prvi so pričeli s servisiranjem in kalibriranjem vodomerov. Danes so največji zasebni laboratorij, ki se nenehno razvija in sledi vsem najnovejšim smernicam ter zahtevam na področju tehnološkega razvoja in meteorološke zakonodaje. Na dnevih meroslovja vam bodo predstavili življenjski cikel vodomera z vrstami overitev in prikazali, kako pomembno je, da so merila v času veljavnosti overitve točna.
 

 

Dneve meroslovja si lahko ogledate z nakupom muzejske vstopnice. Obvezne predhodne prijave.

Ciljna skupina: od 5. razreda osnovne šole do 1. letnika srednje šole.

Dneve meroslovja pripravljata Urad RS za meroslovje in Tehniški muzej Slovenije.

Deli to zgodbo!