2024-07-23T00:00:00+02:00
Loading Dogodki

12. maj 2017 – 30. november 2017

Vabimo vas na odprtje prenovljene muzejske zbirke VALVASORJEVA GRAFIČNA DELAVNICA NA GRADU BOGENŠPERK, ki bo v petek, 12. 5. 2017, ob 18.00 na gradu Bogenšperk.

Slovenski plemič, učenjak in polihistor Janez Vajkard Valvasor (1641 – 1693) je po Velikonočnih praznikih 12. aprila leta 1678, na gradu Bogenšperk ustanovil bakroreznico in tiskarno za bakroreze, prvo te vrste na slovenskih tleh. Okrog sebe je zbral domače, nemške in nizozemske risarje in bakrorezce, ki so pod njegovim vodstvom izdelovali slike za njegove knjige. Na gradu jih je večina na njegove stroške tudi bivala. Delavnica je delovala enajst let, do izida Slave vojvodine Kranjske leta 1689. V delavnici Valvasor ni bil samo organizator dela, naročnik in plačnik, ampak tudi glavni risar. Sam je na terenu naredil večino risb, ki so bile predloge za bakroreze. Velika zasluga te delavnice je, da imamo bogate slikovne vire za slovensko ozemlje že iz 17. stoletja.

Slovenci imamo v Valvasorjevi zbirki in grafični delavnici zato  zelo pomembno dediščino za naš in evropski prostor. Nadaljevanje poslanstva, ki mu je nestor slovenske grafike posvetil vse življenje ter zaradi te strasti in ljubezni zgubil tudi večino premoženja, je zaveza, da na gradu Bogenšperk negujemo muzejsko predstavitev začetkov grafične umetnosti pri nas ter, da na gradu Bogenšperk slovenski in tuji umetniki ustvarjajo v grafičnih tehnikah ter grafike tudi razstavljajo.

Leta 2002 sta Javni zavod Bogenšperk in Tehniški muzej Slovenije s podporo Ministrstva za kulturo RS prenovila leta 1980 ustanovljeno muzejsko zbirko z rekonstrukcijo Valvasorjeve grafične delavnice. Prenovila sta prvi prostor zbirke s predstavitvijo Valvasorjevega grafičnega dela. Po malo manj kot petnajstih letih sta v letu 2016 in 2017 Javni zavod Bogenšperk in Tehniški muzej Slovenije s podporo Ministrstva za kulturo RS dopolnila razstavo z vsebinami, ki so se tekom let izkazali za manjkajoče pri razumevanju grafičnega postopka bakroreza. Oživila sta ambient rekonstruirane bakrotiskarne z idejnim multimedijskim elementom bakrorezca pri rezbarjenju matrice na bakreni plošči, s pomočjo interaktivnega kotička sta v nastajanje grafike vključila obiskovalce, uredila sodobno multimedijsko predstavitev Valvasorjevega grafičnega opusa ter v celostno zgodbo povezala tudi ambient Valvasorjeve delovne sobe ter dodala novo vsebino Valvasorja in papirja.

Prenovljeno muzejsko razstavo bo v petek, 12. 5 2017, ob 18. uri na gradu Bogenšperk odprla Damjana Pečnik, državna sekretarka Ministrstva za kulturo RS. Vsebinsko bo razstavo predstavila avtorica razstave mag. Martina Orehovec, muzejska svetovalka Tehniškega muzeja Slovenije. Zbrane bosta nagovorila Rajko Meserko, župan občine Šmartno pri Litiji in direktorica Javnega zavoda Bogenšperk, Joži Vovk.

S prenovo zbirke in 4. Valvasorjevimi mednarodnimi grafičnimi dnevi, ki smo jih napovedali z aprilsko razstavo Vladimirja Makuca, bodo obiskovalci grad Bogenšperk in Valvasorjevo bakrotiskarsko delavnico doživeli kot živ muzej.

Deli to zgodbo!