Loading Dogodki

9. julij 2015 – 3. december 2017 

Vabimo vas v Tehniški muzej Slovenije v Bistro pri Vrhniki na ogled nove razstave Modeli in makete letal slovenskih konstruktorjev.
Razstavljena je zbirka modelov in maket letal, večinoma domačih konstrukcij, ki jih je muzeju podaril pilot in modelar Albin Novak.

Tehniški muzej Slovenije je spomladi leta 2015 prevzel zbirko modelov in maket letal, večinoma domačih konstrukcij, ki jih je muzeju podaril pilot in modelar Albin Novak. Zbirka je bila med letoma 2011 in 2015 predstavljena na razstavi Letalstvo v modelih, ki so jo v sodelovanju s strokovnim vodjo dr. Sandijem Sitarjem in zunanjimi sodelavci pripravili Muzeji radovljiške občine (vodja projekta Verena Štekar-Vidic).

Z razstavljenimi modeli in maketami, ki opozarjajo na danes morda že nekoliko pozabljeno slovensko letalsko konstruktorsko ustvarjalnost, sledimo poslanstvu Tehniškega muzeja Slovenije in odpiramo novo strokovno področje, ki ga muzej doslej ni obravnaval. Razstavljena zbirka predstavlja le del domačih letalskih konstrukcij. Prizadevali si bomo za njeno postopno dopolnitev z vsemi ključnimi tipi konstrukcij, ki so pomenile mejnik v tej slovenski razvojni dejavnosti, in za vsebinsko obdelavo. Do takrat naj bo razstava, opremljena z delom panojev in podnapisov, ki so nam jih odstopili v Muzejih radovljiške občine, napoved novega projekta.

Vodja projekta: Natalija Polenec
Avtorji besedil na panojih in podnapisov: dr. Sandi Sitar, Marko Malec (tabela Konstrukcijski biro LZS, Letov in Libis), mag. Boris Brovinsky (podnapisa maketama KB6 in KB11)
Strokovna sodelavca: mag. Boris Brovinsky in Albin Novak
Lektorici besedil na panojih: Katja Žvan in Melita Silič (naslovni pano in kolofon)
Oblikovalki panojev: Barbara Bogataj Kokalj in Zuhra Jovanovič (naslovni pano in kolofon)

Foto: Neža Renko

Galeriji si lahko ogledate fotografije z odprtja razstave.

Razstava je nastala po zaslugi pilota in modelarja Albina Novaka, ki je muzeju podaril svojo bogato zbirko modelov in maket, za kar se mu najlepše zahvaljujemo. Hkrati se zahvaljujemo vsem, ki so pomagali pri njeni pripravi.

Deli to zgodbo!