2024-07-20T00:00:00+02:00
Loading Dogodki

17. december 2015 – 11. november 2016
17. december 2015 ob 17:00

V  letu 2015 smo obeležili 30-letnico ustanovitve Muzeja pošte in telekomunikacij, ki predstavlja rezultat dolgoletnega uspešnega sodelovanja med Pošto SlovenijeTelekomom SlovenijeMinistrstvom za kulturo Republike Slovenije in Tehniškim muzejem Slovenije. Ob jubileju smo v četrtek, 17. 12. 2015,  v Muzeju pošte in telekomunikacij  v Polhovem Gradcu odprli občasno razstavo 30 let Muzeja pošte in telekomunikacij, s katero želimo javnosti  predstaviti vse pomembnejše mejnike v zgodovini muzeja ter v zgodovini pošte in telekomunikacij, ki so se zgodili v zadnjih tridesetih letih.

Prva prizadevanja za organizirano in celovito raziskovanje zgodovine pošte in telekomunikacij segajo v začetek 80. let prejšnjega stoletja, ko so se proučevanja ter zbiranja predmetov in spominov lotili zgodovinarji in delavci PTT. Težnja po ustanovitvi muzeja pošte in telekomunikacij, dejavnosti, ki je igrala pomembno vlogo v življenju posameznika in hkrati spreminjala razvoj celotne družbe, se je uresničila, ko je bila leta 1982 pri Loškem muzeju v Škofji Loki ustanovljena posebna enota za PTT. Zbirka je tri leta kasneje prišla pod okrilje Tehniškega muzeja Slovenije kot Muzej PTT Slovenije, ki je obiskovalcem odprl svoja vrata leta 1988 v starološkem gradu v Škofji Loki. Prve zbirke so prikazovale zgodovino pošte do leta 1945, razvoj telekomunikacij in filatelijo. Na priložnostni razstavi so obiskovalcem na ogled nekateri predmeti, ki jih je Loški muzej predal Tehniškemu muzeju Slovenije. Predvajan je intervju z dr. Žarkom Lazarevićem, prvim kustosom Muzeja pošte in telekomunikacij, ter z dr. Ljudmilo Bezlaj Krevel, ki je vodila muzej in postavila muzejske zbirke v Škofji Loki.
Pogoji za delovanje muzeja v Škofji Loki so po dvajsetih letih postali vedno bolj neprimerni. V letu 2007 je zato stekla hitra akcija iskanja ustreznejših prostorov. Izbrana je bila graščina v Polhovem Gradcu, spomenik državnega pomena, ki je po obnovi potreboval stalno vsebino in je lahko ponudil muzeju možnost nadaljnjega razvoja. Muzej pošte in telekomunikacij je bil v Polhovem Gradcu za javnost odprt leta 2008. Ob tej priložnosti je zato na razstavi predstavljena tudi kratka zgodovina pošte v Polhovem Gradcu.
Zgodovino pošte v času osamosvojitve Slovenije leta 1991 predstavlja Anton Krauthaker. Eden najpomembnejših mejnikov v slovenski poštni dejavnosti pripoveduje zgodbo od časa vojne do priprave na samostojnosti ter obdobja vključevanja slovenske poštne dejavnosti v mednarodni promet. Anton Krauthaker je bil v času slovenske osamosvojitve vodja sektorja za PTT promet v Sestavljenem PTT podjetju Slovenije. Pokrival je celotno slovensko poštno tehnologijo ter logistiko, izdajo slovenskih poštnih znamk ter koordiniral denarni promet na poštah v sodelovanju s Poštno hranilnico in bankami.
Na razstavi je predstavljeno tudi leto 1995, leto razdružitve skupnega podjetja PTT Slovenije, ter nadaljnji razvoj obeh takrat nastalih podjetij, Pošte Slovenije ter Telekoma Slovenija.
Pomembno vlogo v zgodovini pošte ima tudi Filatelistična zveza Slovenije, ki se na razstavi predstavlja z zbirkami Pošta skozi čas, Pošta na slovenskih tleh in Zgodovina računalništva.
Najmlajšim obiskovalcem sta namenjena otroški kotiček, v katerem se spoznajo z delom v muzeju, ter razstava otroških risbic, ki so nastale ob jubileju na natečaju »Nariši svojo znamko«.

Razstavo je  odprla v. d. generalne direktorice Direktorata za kulturno dediščino, ga. Jana Mlakar. Zbrane sta nagovorila tudi predstavnik uprave Telekoma Slovenije, g. Zoran Janko, in predstavnik Pošte Slovenije, direktor poslovne enote Ljubljana, g. Evgen Zadnik.

Vabljeni!

Razstava je na ogled do 11. 11. 2016.

Deli to zgodbo!