Loading Dogodki

8. februar 2017 – 30. marec 2017


Vabimo vas na ogled razstave tipografsko-fotografskih del na temo znamk, ki obeležujejo izbrane obletnice dogodkov v letu 2017 povezanih s Slovenijo in Slovenstvom. Dela so oblikovali študentje Naravoslovnotehniške fakultete, Oddelka za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje, Katedre za informacijsko in grafično tehnologijo.

“V vse bolj pogosto v globalnem svetu spregledamo pomen kulturne dediščine. Velikokrat pozabimo na pomembne mejnike v zgodovini, na doprinos raziskav in umetniških gibanj ali del na nadaljnji razvoj. Ne vemo, kakšen je bil vpliv pretekle dediščine na delovanje v sedanjosti. Še bolj je to opazno pri manjših narodih, kjer globalni svet določa delovanje in žal ne črpa iz kulture manjšega naroda za globalizacijo. V Sloveniji vse prepogosto spregledamo ljudi in dogodke iz zgodovine, ki so pomembni za slovenski jezik, slovensko književnost, glasbo, dramsko, filmsko, likovno in arhitekturno umetnost ter oblikovanje pa tudi znanost. Prav zaradi tega, da ti dogodki in veliki ljudje, ki so bogatili Slovenstvo in slovensko državo, ju celo zaznamovali ali naredili prepoznavna v velikem svetu, ne bi bili pozabljeni med mladimi, so snovalci projekta tokrat izpostavili nekatere obletnice dogodkov, ki jih bomo obeležili v letu 2017. Izbrane so bile naslednje obletnice: 220. letnica rojstva jezikoslovca, literarnega zgodovinarja in književnega kritika Matije Čopa, 150. letnica rojstva slikarja Ivana Groharja, 150. letnica rojstva pisatelja in dramatika Frana Milčinskega, 145. letnica rojstva (in 60. letnica smrti) arhitekta Jožeta Plečnika, 125. letnica rojstva pionirja kozmonavtike Hermana Potočnika, 110. letnica rojstva pisatelja Antona Ingoliča, 110. letnica rojstva filmske igralke Ide Kravanja oz. Ite Rine, 105. letnica rojstva skladatelja in dirigenta Bojana Adamiča, 95. letnica rojstva pisateljice in novinarke Ele Peroci.
V tem projektu sodelujejo študenti prvostopenjskih študijskih programov Grafičnih in interaktivnih komunikacij ter Grafične in medijske tehnike na Naravoslovnotehniški fakulteti, Oddelku za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje, Katedri za informacijsko in grafično tehnologijo.
Projekt je razdeljen na dva dela: raziskavo z analizo ter grafično oblikovanje. V raziskovalnem delu projekta so študenti proučili dela izbranih pomembnih Slovencev in Slovenk, njihovo vlogo v obdobju delovanja ter njihov pomen v sodobnosti. Vse to so bila izhodišča za načrtovanje in oblikovanje končnega izdelka – tematske poštne znamke. Za vsako izbrano obletnico so študenti izdelali novo, lastno, tematsko tipografsko črkovno vrsto. Vsaka črkovna vrsta obsega oba nabora črkovnih znakov (minuskule in majuskule) z ustreznim naborom nečrkovnih znakov, da je omogočena praktična uporaba črkovne vrste. Izdelali so ustrezno število tematsko opredeljenih fotografij. Fotografije so služile kot izhodišče za vzpostavitev vizualnih elementov, ki so lahko povsem fotografski, nadgrajeni v kombinaciji z ilustracijo ali pa povsem ilustrirani. Grafično oblikovanje vsake tematske poštne znamke je tipografsko-fotografska implementacija.
Končni rezultat so tematska dela na temo poštnih znamk. Z dejansko uporabo teh znamk bo obletnica pomembnega Slovenca ali Slovenke razširjana in bo opominjala veliko število prebivalcev Slovenije in tudi ljudi v tujini.
Projekt tifonamke (tipo-foto znamke) je zanimiv z vidika obeleževanja pomembnih obletnic na drugačen, inovativen način. Z izdelavo tematskih poštnih znamk je projekt viden in obeležen tudi za tiske, ki razstave ne bodo videli. ”
izr. prof. dr. Klementina Možina, NTF

Razstava je na ogled od 8. 2. do 19. 3. 2017.

V Galeriji si oglejte fotografije z odprtja razstave.

Deli to zgodbo!