Loading Dogodki

27. maj 2017 ob 13:00

Verižni eksperiment smo prvič postavili leta 2005 ob Letu fizike v Cankarjevem domu v Ljubljani. Letos ga v organizacij Pedagoške fakultete v Ljubljani, Gornjesavskega muzeja Jesenice, Tehniškega muzeja Slovenije, Društva upokojencev Jesenice in Društva matematikov, fizikov in astronomov Slovenije prirejamo že trinajstič. Ta edinstveni dogodek je postal mednarodna prireditev ter tradicionalni način promocije fizike in tehničnega izobraževanja.
Verižni eksperiment je skupek naprav, ki se poganjajo ena za drugo, tako da prejšnja s povezovalno kroglico sproži naslednjo, v stilu podiranja domin. Verigo sestavljajo neodvisne naprave oziroma členi, ki jih zgradijo otroci v vrtcih, učenci, dijaki, študentje ali odrasli posamezniki.
Zaključna prireditev Verižnega eksperimenta bo letos potekala v soboto, 27. 5. 2017, ob 13.00 v dvorani Kolpern na Stari Savi na Jesenicah na Gorenjskem.

Na letošnji zaključni prireditvi bomo poskrbeli tudi za bogat spremljevalni program, ki bo vključeval zanimive fizikalne vsebine ter strokovno predstavitev železarske tradicije in življenja na Jesenicah. Najboljše naprave in njihove konstruktorje bomo kot vsako leto nagradili s praktičnimi nagradami.

Vabimo vas, da se nam pridružite z vašo napravo ali obiskom in skupaj ustvarimo nepozaben dogodek!

Kdo lahko sodeluje: Sodelujejo lahko polnoletni posamezniki ali skupine z dva do petimi člani in vsaj eno polnoletno odgovorno osebo oziroma mentorjem.
Rok za prijavo: 25. april 2017.

Oglejte si predstavitveno zgibanko Verižni eksperiment 2017.

Podrobnejšo obrazložitev, dodatne ideje, pravila in prijavnico lahko dobite tudi na spletni strani www.verizni.si

Za dodatne informacije in prijave na natečaj smo vam na voljo: info.verizni@gmail.com

Več o prireditvi na spletni strani: www.verizni.si
DEMO VERIGA
Za predstavitev Verižnega eksperimenta po Sloveniji in tujini smo pripravili Demo verigo, v katero so naprave prispevali tako študentje fizike iz vse Slovenije, kot tudi nekateri konstruktorji naprav na natečaju leta 2012. Pet naprav so prispevale skupine učencev in dijakov, nekaj naprav pa študentje fizike Pedagoške fakultete v Ljubljani in Mariboru.
Demo verigo lahko pripeljemo k vam in jo predstavimo kot samostojni dogodek ali jo vključimo v program proslave vašega ali področnega dogodka. Šola krije stroške prevoza in dela demonstratorjev.
Posamezni razredi ali manjše skupine učencev oziroma dijakov si lahko Demo verigo po dogovoru ogledate tudi na Pedagoški fakulteti v Ljubljani.

Glavne značilnosti Demo verige:

  • Demo veriga je primerna kot dodatek pouku fizike ali zgolj kot popestritev programa kulturnih in podobnih prireditev.
  • V naprave so vgrajeni zanimivi in atraktivni poskusi z vseh področij fizike, ki bi prav lahko bili tudi samostojni demonstracijski poskusi. V členih Demo verige so zastopani poskusi s področja mehanike, elektromagnetizma, termodinamike, zgradbe snovi, dinamike tekočin, energije. V prikazanih pojavih najdemo povezave z vrtilno količino, gibalno količino, plinsko enačbo, površinsko napetostjo, silo curka.
  • Verigo spremljajo demonstratorji (študentje fizike), ki poganjajo verigo ter predznanju obiskovalcev primerno razložijo delovanje in fizikalno ozadje vsakega zanimivejšega dela posameznega cčena.

Prostor: Vsaka naprava v verigi okvirno zasede eno šolsko klop (120 cm x 60 cm). Glede na prostorske možnosti gostitelja lahko namesto celotne verige pripeljemo manjše število naprav ali verigo razdelimo na več krajših verig.

 

 

Deli to zgodbo!