2024-07-20T00:00:00+02:00
Loading Dogodki

Od 21. 3. do 31. 8. 2024 je v Zgodovinskem arhivu na Ptuju  na ogled občasna razstava naše ustanove o razvoju geodezije na Slovenskem skozi čas.

Geodezija je veda, ki se ukvarja z merjenjem in predstavitvijo Zemlje in njenega površja na načrtih in kartah. Nepogrešljiva je pri tehničnih delih, kot so zakoličevanje stavb, trasiranje cest in železnic, urbanizacija in upravljanje prostora itn. Slovenija je ena redkih evropskih držav, ki je imela od leta 1987 samostojno muzejsko predstavitev geodezije na Slovenskem; Slovenska geodetska zbirka je bila več kot tri desetletja na ogled obiskovalcem gradu Bogenšperk. Leta 2021 smo zbirko preselili in se pri snovanju pričujoče razstave povezali z Geodetsko upravo Republike Slovenije in Zvezo geodetov Slovenije, s katerima smo pred leti zbirko postavili, k sodelovanju pa povabili še Oddelek za geodezijo Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani.

Rezultat sodelovanja je pregledna, privlačna in poučna razstava Vsak milimeter šteje, ki kronološko predstavlja glavne razvojne mejnike geodezije in pojasnjuje pojme, povezane z geodezijo in kartografijo. Sprehaja se po dvestoletni zgodovini zemljiškega katastra na Slovenskem in prikazuje uporabo geodezije v praksi. V našem vsakdanu jo potrebujemo pri gradnjah, inženirstvu, izmerah, daljinskem zaznavanju, v kmetijstvu, raziskovanju in proučevanju kulturne dediščine in ne nazadnje tudi v vojski. Predstavljen je razvoj šolstva na področju geodezije in digitalne preobrazbe katastra nepremičnin. Pomen kranjskega učenjaka iz 17. stoletja Valvasorja na področju kartografije je predstavljen z ambientalnim prikazom. Razstava obsega več panojev, v vitrinah je razstavljenih več kot 20 geodetskih instrumentov in drugih muzejskih predmetov, vključuje pa tudi multimedijske prikaze in 3D interaktivno predstavitev vsebin.

Da bi geodezijo in njeno strokovno izrazje približali obiskovalcem, so avtorji razstave oblikovali tudi pojmovnik, ki z zanimivimi ilustracijami nagovarja tudi mlajšo publiko.

Razstava je bila v letu 2022 prvič na ogled v Depojih državnih muzejev v Pivki, 2023 pa je v prvi polovici leta gostovala na FGG Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo UL, na Oddelku za geodezijo, poleti je bila na ogled v Posavju na gradu Sevnica, v začetku tega leta pa v Kulturnem domu v Gorici.

 

 

 

Deli to zgodbo!