2024-07-20T00:00:00+02:00
Loading Dogodki

Geodezija je veda, ki se ukvarja z merjenjem in predstavitvijo Zemlje in njenega površja na načrtih in kartah. Nepogrešljiva je pri tehničnih delih, kot so zakoličevanje stavb, trasiranje cest in železnic, urbanizacija in upravljanje prostora itn. Slovenija je ena redkih evropskih držav, ki je imela od leta 1987 samostojno muzejsko predstavitev geodezije na Slovenskem. Slovenska geodetska zbirka je bila več kot tri desetletja na ogled obiskovalcem gradu Bogenšperk. Leta 2021 smo zbirko preselili in se pri snovanju pričujoče razstave povezali Geodetsko upravo Republike Slovenije in Zvezo geodetov Slovenije, s katerima smo pred leti zbirko postavili, k sodelovanju pa povabili še Oddelek za geodezijo Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani.

Rezultat sodelovanja je pregledna, privlačna in poučna razstava Vsak milimeter šteje, Geodezija na Slovenskem skozi čas, ki kronološko predstavlja glavne razvojne mejnike geodezije in pojasnjuje pojme, povezane z geodezijo in kartografijo. Sprehaja se po dvestoletni zgodovini zemljiškega katastra na Slovenskem in prikazuje uporabo geodezije v praksi. V našem vsakdanu jo potrebujemo pri gradnjah, inženirstvu, izmerah, daljinskem zaznavanju, v kmetijstvu, raziskovanju in proučevanju kulturne dediščine in ne nazadnje tudi v vojski – prav ta vidik se vsebinsko povezuje s Parkom vojaške zgodovine Pivka, v katerem se nahajajo razstavni prostori. Razstava obsega več panojev, v vitrinah je razstavljenih več kot 20 geodetskih instrumentov in drugih muzejskih predmetov, vključuje pa tudi multimedijske prikaze in 3D interaktivno predstavitev vsebin. Da bi geodezijo in njeno strokovno izrazje približali obiskovalcem, so avtorji razstave oblikovali tudi pojmovnik, ki z zanimivimi ilustracijami nagovarja tudi mlajšo publiko.

V Tehniškem muzeju Slovenije v luči prihodnje celostne prenove samostansko-grajskega kompleksa v Bistri pripravljamo tudi idejno zasnovo vsebinske prenove zbirk. V novo, sodobno postavitev bomo vključili tudi geodetsko tematiko, ki bo tako predstavljena v novem kontekstu in v prenovljenem razstavnem prostoru.

Na ogled od 18. 5. do 18. 12. 2022 v Depojih državnih muzejev v Pivki.

Vpogled v izjemno bogato področje zgodovine geodezije na Slovenskem  ponuja tudi spremljajoči vodnik  po razstavi v slovenskem in angleškem jeziku.
Zbrala in uredila: mag. Martina Orehovec, mag. Janez Slak; uvodna beseda: dr. Barbara Juršič, uvodne misli: Tomaž Petek; izdal: Tehniški muzej Slovenije, 2022. Strani: 88. Cena 14 EUR. Naročite ga lahko preko telefona 01 750 66 70 ali elektronske pošte irena.medle@tms.si.

Fotoutrinki: odprtje razstave

Odpiralni čas Depojev državnih muzejev v Pivki

E geodeti

Kolofon razstave:

Vodja delovne skupine za prenovo Slovenske geodetske zbirke pri Zvezi geodetov Slovenije: mag. Janez Slak
Vodja projekta: mag. Martina Orehovec
Zbrala in uredila: mag. Martina Orehovec, mag. Janez Slak
Avtorji besedil: mag. Janez Slak, dr. Dušan Kogoj, dr. Dušan Petrovič, Mateja Urbančič, Boštjan Pucelj, Tomaž Šuštar, mag. Martina Orehovec
Strokovni pregled: dr. Tomaž Ambrožič, dr. Dušan Kogoj
Jezikovni pregled in prevod: Melita Silič
Oblikovanje razstave in grafičnih materialov: Polona Zupančič, MI KA DO d.o.o.
Fotografije in slikovno gradivo: Boštjan Pucelj; Geodetska uprava Republike Slovenije; Geodetski inštitut
Slovenije; Ministrstvo za obrambo, Uprava za zaščito in reševanje; dr. Ivan Šprajc, dr. Žiga Kokalj, Inštitut za antropološke in prostorske študije, ZRC SAZU; dr. Borut Križ, Dolenjski muzej Novo mesto; Posavski muzej Brežice; mag. Janez Slak; dr. Dušan Kogoj, dr. Dušan Petrovič, dr. Dejan Grigillo, dr. Tilen Urbančič, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Oddelek za geodezijo, Univerza v Ljubljani; Barbara Šket, dr. Klemen Kozmus Trajkovski; Veronika Grabrovec Horvat; Jakob Kovačič, Dokumentacija, Tehniški muzej Slovenije
Ilustracije: Matjaž Dekleva
Avdiovizualne vsebine: Geodetska uprava Republike Slovenije, Boštjan Burger
Audio vsebine: Boštjan Pucelj, Stanislav Zdešar, Lambda
Interaktivne računalniške vsebine: Grega Pesko, Digi data d.o.o.; Boštjan Burger
Geodetska izmera koordinat: Tomaž Šuštar, LGB, d.o.o., Ljubljana
Spremljevalni program ob razstavi: Ana Katrina Ziherl, Barbara Hrovatin
Stiki z javnostmi: mag. Urša Vodopivec
Predmeti: Slovenska geodetska zbirka, Tehniški muzej Slovenije, Geodetska uprava Republike Slovenije, UL FGG, Oddelek za geodezijo
Konserviranje, restavriranje in priprava predmetov: Konservatorsko restavratorska služba TMS – Drago Štimec, Boštjan Troha, Darko Gostiša, Mojca Zver, Matej Žganjar, Nejc Stupan
Izdelava razstavne opreme in postavitev razstave: Tehnična služba TMS –Andrej Petkovšek, Aleksander Šenekar, Matjaž Rot, Uroš Vrhovec, Božo Mole
Tisk: CC consulting center, d.o.o., Kranj

Tehniški muzej Slovenije, Ljubljana, 2022 Zanj: dr. Barbara Juršič

Avtorske pravice ©: Martina Orehovec, Janez Slak, Dušan Kogoj, Dušan Petrovič, Mateja Urbančič, Boštjan Pucelj, Tomaž Šuštar

Razstavo je podprlo Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije

Vsak milimeter steje

Deli to zgodbo!