2024-07-20T00:00:00+02:00
Loading Dogodki

Vsak milimeter šteje – Geodezija na Slovenskem skozi čas

Na gradu Sevnica je  na ogled potujoča razstava o razvoju geodezije na Slovenskem Vsak milimeter šteje, ki jo je pripravil Tehniški muzej Slovenije v sodelovanju z Geodetsko upravo RS, Zvezo geodetov Slovenije ter Oddelkom za geodezijo Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani.

GEODETSKA ZBIRKA NA GRADU BOGENŠPERK OD 1987 DO 2021

Geodezija

Inženirji pri izgradnji Bohinjskega predora (1900–1906), ki je bil izvrtan bolj natančno od vseh dotedanjih tovrstnih inženirskih gradenj.

Slovenija je ena redkih evropskih držav, ki je imela od leta 1987 samostojno muzejsko predstavitev geodezije na Slovenskem. Slovenska geodetska zbirka je bila več kot tri desetletja na ogled obiskovalcem gradu Bogenšperk. Omenjenega leta je zbirko zasnovala in vzpostavila Zveza geodetov Slovenije v sodelovanju s Tehniškem muzejem Slovenije, ki so jo v kasnejših letih še dopolnjevali, tako da je bilo na 120 m² razstavljenih nad 400 eksponatov (največ je bilo reprodukcij, najdragocenejši eksponati pa so bile originalne karte in geodetski instrumenti iz 19. in začetka 20. stoletja). Pri prenovi so sodelovali Geodetska uprava RS, Geodetski inštitut Slovenije, Tehniški muzej Slovenije ter Javni zavod Bogenšperk, a 15. septembra 2021 je stalna postavitev zbirke na gradu Bogenšperk za obiskovalce zaprla svoja vrata.

GEODETSKA RAZSTAVA JE LETA 2022 POSTALA POTUJOČA

Geodezija

Merilni inštrument teodolit s konca 19. stoletja. Hrani TMS (foto: Boštjan Pucelj).

Tehniški muzej Slovenije in Zveza geodetov Slovenije sta skupaj z Geodetsko upravo RS ter Oddelkom za geodezijo Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani oblikovala delovno skupino, ki je pripravila načrt aktivnosti in ukrepov za prenovo geodetske zbirke rezultat sodelovanja je zanimiva potujoča razstava »Vsak milimeter šteje – Geodezija na Slovenskem skozi čas«, ki kronološko predstavlja glavne razvojne mejnike geodezije in pojasnjuje pojme, povezane z geodezijo, zemljemerstvom, kartografijo in prostorskimi informacijami. Velike zasluge ima mag. Janez Slak, pisec več knjig o zgodovini geodezije in ljubiteljski konservator geodetskih inštrumentov, ki je prispeval veliko pisnega in slikovnega gradiva za razstavo.

V Tehniškem muzeju Slovenije, kjer v sklopu načrtovane celostne prenove samostansko-grajskega kompleksa v Bistri pri Vrhniki pripravljajo idejno zasnovo vsebinske prenove zbirk, nameravajo geodetsko tematiko vključiti v prikaz tehniške dediščine na Slovenskem.

ODPRTJE IN PREDSTAVITEV GEODEZIJE SKOZI ČAS NA GRADU SEVNICA

Razstava, ki je bila na ogled v depojih državnih muzejev, v Parku vojaške zgodovine Pivka, ter na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani, bo tokrat na ogled na gradu Sevnica od 15. junija do 30. septembra.

»Razstavo smo do gostovanja na gradu Sevnica še dopolnili. Dodali smo tri nove panoje s predstavitvijo razvoja šolstva na področju geodezije in digitalne preobrazbo katastra nepremičnin. Pomen Valvasorja na področju kartografije smo poudarili z dodanim ambientalnim prikazom Valvasor – zemljemerec,« sporočajo iz TMS in vabijo k ogledu geodetske razstave, pri kateri sodelujeta tudi dve Posavki – etnologinja mag. Martina Orehovec, ki je bila skrbnica geodestke zbirke na gradu Bogenšperk, zaposlena pa je v TMS, ter predstojnica oddelka za geodezijo na ljubljanski fakulteti za gradbeništvo in geodezijo dr. Anka Lisec, medtem ko je bil eden od pobudnikov prve prenove Slovenske geodetske zbirke leta 2006 Roman Novšak, nekdanji dolgoletni direktor Geodetske uprave Sevnica.

S. R./Vir in foto: TMS

Vpogled v izjemno bogato področje zgodovine geodezije na Slovenskem  ponuja tudi spremljajoči vodnik  po razstavi v slovenskem in angleškem jeziku.
Zbrala in uredila: mag. Martina Orehovec, mag. Janez Slak; uvodna beseda: dr. Barbara Juršič, uvodne misli: Tomaž Petek; izdal: Tehniški muzej Slovenije, 2022. Strani: 88. Cena 14 EUR. Naročite ga lahko preko telefona 01 750 66 70 ali elektronske pošte irena.medle@tms.si.

Kolofon razstave:

Vodja delovne skupine za prenovo Slovenske geodetske zbirke pri Zvezi geodetov Slovenije: mag. Janez Slak
Vodja projekta: mag. Martina Orehovec
Zbrala in uredila: mag. Martina Orehovec, mag. Janez Slak
Avtorji besedil: mag. Janez Slak, dr. Dušan Kogoj, dr. Dušan Petrovič, Mateja Urbančič, Boštjan Pucelj, Tomaž Šuštar, mag. Martina Orehovec
Strokovni pregled: dr. Tomaž Ambrožič, dr. Dušan Kogoj
Jezikovni pregled in prevod: Melita Silič
Oblikovanje razstave in grafičnih materialov: Polona Zupančič, MI KA DO d.o.o.
Fotografije in slikovno gradivo: Boštjan Pucelj; Geodetska uprava Republike Slovenije; Geodetski inštitut
Slovenije; Ministrstvo za obrambo, Uprava za zaščito in reševanje; dr. Ivan Šprajc, dr. Žiga Kokalj, Inštitut za antropološke in prostorske študije, ZRC SAZU; dr. Borut Križ, Dolenjski muzej Novo mesto; Posavski muzej Brežice; mag. Janez Slak; dr. Dušan Kogoj, dr. Dušan Petrovič, dr. Dejan Grigillo, dr. Tilen Urbančič, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Oddelek za geodezijo, Univerza v Ljubljani; Barbara Šket, dr. Klemen Kozmus Trajkovski; Veronika Grabrovec Horvat; Jakob Kovačič, Dokumentacija, Tehniški muzej Slovenije
Ilustracije: Matjaž Dekleva
Avdiovizualne vsebine: Geodetska uprava Republike Slovenije, Boštjan Burger
Audio vsebine: Boštjan Pucelj, Stanislav Zdešar, Lambda
Interaktivne računalniške vsebine: Grega Pesko, Digi data d.o.o.; Boštjan Burger
Geodetska izmera koordinat: Tomaž Šuštar, LGB, d.o.o., Ljubljana
Spremljevalni program ob razstavi: Ana Katrina Ziherl, Barbara Hrovatin
Stiki z javnostmi: mag. Urša Vodopivec
Predmeti: Slovenska geodetska zbirka, Tehniški muzej Slovenije, Geodetska uprava Republike Slovenije, UL FGG, Oddelek za geodezijo
Konserviranje, restavriranje in priprava predmetov: Konservatorsko restavratorska služba TMS – Drago Štimec, Boštjan Troha, Darko Gostiša, Mojca Zver, Matej Žganjar, Nejc Stupan
Izdelava razstavne opreme in postavitev razstave: Tehnična služba TMS –Andrej Petkovšek, Aleksander Šenekar, Matjaž Rot, Uroš Vrhovec, Božo Mole
Tisk: CC consulting center, d.o.o., Kranj

Tehniški muzej Slovenije, Ljubljana, 2022 Zanj: dr. Barbara Juršič

Avtorske pravice ©: Martina Orehovec, Janez Slak, Dušan Kogoj, Dušan Petrovič, Mateja Urbančič, Boštjan Pucelj, Tomaž Šuštar

Razstavo je podprlo Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije

Vsak milimeter steje

Deli to zgodbo!