2024-07-23T00:00:00+02:00
Loading Dogodki

15. januar 2015 – …

Zbirka razglednic Tehniškega muzeja Slovenije se hrani v dokumentaciji v okviru fototečnega fonda. Zbirka je dragocena, ker zajema redkeje zastopane motive na fotografijah in razglednicah, ki prikazujejo različna področja tehnike in dela. Razglednice, na katerih je prikazana tehniška dediščina, so redke, saj so ljudje najpogosteje slikali kraje oz. pokrajino in se fotografirali ob praznikih in prelomnih dogodkih v življenju (krst, obhajilo, birma, poroka, pogreb, odhod v vojsko ipd.), manj pa pri delu (npr. na delovnem mestu, pri delu na polju ali za strojem v tovarni).

Zbirka obsega približno 500 razglednic, ki jih lahko uvrstimo v štiri tematske sklope z različno tematiko oz. motivi:

1.    DELO IN TEHNIKA: 

– promet (58),
– premogovništvo (8),
– apneničarstvo (1),
– železarstvo (1),
– elektrarne (6),
– gozdarstvo (11),
– lesarstvo (6),
– tekstilstvo (8),
– sodavičarstvo (4),
– kmetijstvo (144),
– razglednice evropskih tehniških muzejev (43);

2.    GRAD BISTRA: 

– razglednice gradu Bistra – Freudenthal – Tehniški muzej Slovenije (10);

3.    KRAJI: 

– razglednice Ljubljane (66),
– razglednice ostalih slovenskih krajev (9);

4.    DRUGO: 

– razglednice Telovadnega društva Sokoli (5),
– razglednice z bojišč prve svetovne vojne (68),
– razglednice iz obdobja med obema vojnama (3).

**

POVEZAVE:

O predstavitvi izbranih razglednic iz dokumentacije Tehniškega muzeja Slovenije slepim in slabovidnim

 

Tehniški muzej Slovenije sodeluje v procesu usposabljanja v okviru projekta Dostopnost do kulturne dediščine ranljivim skupinam, katerega vodja je Slovenski etnografski muzej.
Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov, razvojne prioritete »Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti«, prednostne usmeritve »Dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in podpora njihovi socialni vključenosti«.

 

 

Deli to zgodbo!