2024-07-13T00:00:00+02:00
Loading Dogodki

Biotehniški dnevi, ki jih organizira Tehniški muzej Slovenije v sodelovanju z Biotehniško fakulteto ULbodo potekali  od četrtka, 12. 10., do petka, 13. 10. 2023, med 9.00 in 13.00 v Bistri pri Vrhniki.

Biotehniške dneve si lahko ogledate z nakupom muzejske vstopnice. Namenjeni so učencem 3. triade in dijakom. Prijave in več informacij: 01 750 66 72, programi@tms.si

Biotehniška fakulteta je raziskovalno izobraževalna skupnost visokošolskih učiteljev, študentov, raziskovalcev in sodelavcev, ki skrbijo za visokošolsko strokovno in podiplomsko izobraževanje, znanstvenoraziskovalno, strokovno in svetovalno delo s področja ved o živi naravi (biologija, mikrobiologija) ter kmetijstva, gozdarstva in ribištva (gozdarstvo, zootehnika, agronomija) in z njimi povezanih proizvodnih tehnologij (lesarstvo, živilstvo, biotehnologija).

Skupna podlaga vseh študijskih in znanstvenih disciplin na Biotehniški fakulteti so naravni viri (zemlja, prostor, rastlinstvo, živalstvo, voda) in trajnostno gospodarjenje z njimi.

Prikazi 13. 10.

Kakšne izzive predstavlja za vodno bilanco rastlin spreminjajoče podnebje? (Katedra za aplikativno botaniko, ekologijo, fiziologijo rastlin in informatiko)

Anatomske in fiziološke prilagoditve kopenskim rastlinam omogočajo učinkovit sprejem vode iz tal, transport v nadzemne dele in omejevanje njenih izgub iz listov. Spreminjajoče okoljske razmere, predvsem atmosferska suša, h kateri prispeva globalno segrevanje, rastline postavljajo pred izziv, kako ohraniti hidravlično funkcijo. Ob predstavitvi bodo prikazane meritve vodnega statusa rastlin ter meritve toka vode po steblu/deblu.

Kaj je DNA in kaj so geni? (Katedra za mikrobno ekologijo in fiziologijo)

Dna je molekula, ki nosi genetske informacije v živih bitjih. Je nosilec navodil za razvoj, delovanje, rast in razmnoževanje vseh znanih organizmov in številnih virusov. V predstavitvi se bodo učenci spoznali s funkcijo in zgradbo DNA in kako se izolirali DNA iz jagod ali drugega biološkega materiala (slina).

Predstavitev Slovenskih avtohtonih pasem domačih živali (Katedra za znanosti o rejah živali)

Javna služba nalog genske banke v živinoreji bo predstavila avtohtone pasme domačih in njihovo vlogo pri ohranjanju biotske raznovrstnosti. Posebno pozornost bomo namenili mlajšim otrokom, ki bodo lahko s pomočjo slikovnega gradiva in tematskih iger spoznali avtohtone pasme. Predstavili bomo tudi slovensko ark mrežo, ki združuje kmetije, kjer si lahko te pasme tudi ogledajo.

Foto: A. K. Ziherl

Deli to zgodbo!