2024-07-20T00:00:00+02:00
Loading Dogodki

Biotehniški dnevi, ki jih organizira Tehniški muzej Slovenije v sodelovanju z Biotehniškim izobraževalnim centrom Ljubljana,  bodo potekali  od torka, 11. 10., do četrtka, 13. 10. 2022, med 9.00 in 13.00 v Bistri pri Vrhniki.

Biotehniške dneve si lahko ogledate z nakupom muzejske vstopnice. Namenjeni so učencem 3. triade in dijakom. Prijave in več informacij: 01 750 66 72, programi@tms.si

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana je danes eden izmed desetih največjih šolskih centrov v Sloveniji. V okviru 9 srednješolskih in 2 višješolskih izobraževalnih programov omogočajo dijakom, študentom in odraslim udeležencem poleg splošnih pridobiti tudi strokovna znanja in kompetence s področij veterine, živilstva in prehrane, biotehnologije, naravovarstva ter gostinstva in turizma. Usposabljajo strokovne delavce v podjetjih ter prehranskih in gostinskih obratih. Organizirajo slaščičarske, pekovske, kuharske, veterinarske in računalniške tečaje ter kulinarične delavnice za otroke. Kakovost izobraževanja in delovanja je njihova najbolj temeljna usmeritev, zato dijakom, študentom in odraslim udeležencem izobraževanja nudijo najboljše pogoje za izobraževanje in doseganje kakovostnih učnih izidov. Plodno delujejo tudi na področju mednarodne mobilnosti. Vzpostavili so karierni center, ki dijakom in študentom pomaga pri nadaljnjih korakih pri izobraževanju ali zaposlitvi. V svoji trgovini KRUHarije in CUKRnije okoliškim prebivalcem ponujajo slaščičarske in pekovske izdelke, ki jih pripravijo v lastni pekarni in slaščičarni, od leta 2014 pa upravljamo tudi čajnico Primula, ki se skriva v Botaničnem vrtu. Na BIC Ljubljana od leta 2015 deluje prva Šolska veterinarska ambulanta v Sloveniji. Od novembra leta 2015 so del prodajno-izobraževalnega lokala na ljubljanski tržnici, Učilne okusov, ki ponuja lokalne pridelke in jedi, značilne za posamezne regije slovenskega podeželja. Oktobra 2015 so odprli Center kulinarike in turizma KULT316, ki predstavlja edinstven in reprezentativen primer sodobnih izobraževalnih praks na področjih gostinstva, turizma, živilstva in prehrane. Novi prostori študentom in dijakom omogočajo pridobivanje praktičnih izkušenj v realnih učnih okoljih, saj so odprti tudi za širšo javnost. Od leta 2016 deluje tudi prva šolska mikropivovarna v Sloveniji, od leta 2017 pa tudi prva šolska turistična agencija KULT316.

Razpored predstavitev po dnevih:

 • Torek, 11. 10. 2022 (3 delavnice)
  • Delavnica od zrna do kruha
  • Senzorična delavnica
  • Mikrobiološka delavnica
 • Četrtek, 13. 10. 2021 (3 delavnice)
  • Delavnica od zrna do kruha
  • Senzorična delavnica
  • Mikrobiološka delavnica

Delavnica od zrna do kruha

Na delavnici Od zrna do kruha smo obiskovalcem  predstavili  različna žita in mlevske izdelke ter njihov pomen v prehrani. Pojasnili smo razliko med krušnimi in nekrušnimi žiti. Razložili smo jim značilnosti bele, polbele, črne in polnozrnate pšenične moke. Predstavljene so bile osnovne sestavine za testo. Naši dijaki peki so izdelovali pletene izdelke.  V pletenju izdelkov so se radi preizkusili tudi  osnovnošolci in dijaki. Z navdušenjem so degustirali naše črne pšenične štručke, koruzno pecivo in maščobno pecivo.

Senzorična delavnica

Na senzorični delavnici so se obiskovalci poigrali s svojimi čutili. Zazanvanjem okolja okoli sebe. Preizkušali so različne okuse, ki jih zaznamo z čutnicami na jeziku, zaznavanjem obik, ki jih čutimo z rokami in zaznavanjem vonja s pomočjo nosu.

Mikrobiološka delavnica

Tu so obiskovalci spoznali svet mikroorganizmov. Spoznali so, da so mikroorganizmi živi, da je je tudi za njih pomembno v kakšnem okolju živijo in da iz hrane delajo prebavne produkte, ki jih mi lahko uporabimo v svoj prid.

Foto: BIC Ljubljana

Deli to zgodbo!